Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 210
(25 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Ivan Langer.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 323
Novela z. o místním referendu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 323/0 dne 5. 10. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2007 (usnesení č. 160). Určil zpravodaje: Tom Zajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 467).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 323/2, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 14:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 220, usnesení č. 651).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.2.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2008.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Miloslav Pelc, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.2008 usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 210/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 20.3.2008.

Svým usnesením č. 340, v hlasování č. 51 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 1.4.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2008.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 4. 2008 poslancům jako tisk 323/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 4. 2008 poslancům jako tisk 323/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 54, usnesení č. 742).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 5. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2008.

Témata EUROVOC: Prahakvorumobecreferendum