Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 208
(76 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Mirek Topolánek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 295
Novela z. o opatřeních souvis. se zákazem chemických zbraní

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 295/0 dne 25. 9. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2007 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Bičík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 443).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 12. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 295/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 295/2, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 199, usnesení č. 648).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.2.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2008.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Ladislav Svoboda, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.2008 usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 208/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 20.3.2008.

Svým usnesením č. 332, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 1.4.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 138/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2008.

Témata EUROVOC: chemická zbraňchemický výrobekvývozní omezenízakázaná zbraň