Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 207
(96 kB)
Návrh zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.6.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2008.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jiří Oberfalzer, který přijal k tomuto tisku dne 5.3.2008 usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 207/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 19.3.2008.

Svým usnesením č. 329, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 121/2008.

Témata EUROVOC: soudce a státní zástupcesoudní úředníkstátní zástupce