Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 205
(295 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.2.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2008.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jiří Zlatuška, který přijal k tomuto tisku dne 5.3.2008 usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 205/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 19.3.2008.

Svým usnesením č. 328, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 124/2008.

Témata EUROVOC: evidence obyvatelstvafyzická osobainformační systémpořizování datsprávní řízenítrestní rejstříkzpřístupňování informací