Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 204
(25 kB)
Návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 267/0 - Vl.n.z. o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 31.07.2007.
   Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 267/0 dne 07.08.2007.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29.01.2008 na 27. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29.01.2008 na 27. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 13.02.2008 na 27. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 26.02.2008.
  • Zákon Senátem schválen 19.03.2008.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 21.03.2008.

Hlasování č. 270 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.2.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2008.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jiří Žák, který přijal k tomuto tisku dne 5.3.2008 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 204/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 19.3.2008.

Svým usnesením č. 327, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 117/2008.

Témata EUROVOC: obecný soudprávní systémsoudní pravomocveřejná správa