Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 202
(250 kB)
Návrh zákona o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 251
Vládní návrh zákona o výkonu zabezpečovací detence

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 251/0 dne 11. 7. 2007.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 13. 7. 2007. Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 22)

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 487).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 251/2, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 16:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 258, usnesení č. 655).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.2.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2008.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ladislav Macák, který přijal k tomuto tisku dne 5.3.2008 usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 202/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 19.3.2008.

Svým usnesením č. 325, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 129/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 4. 2008.

Témata EUROVOC: internace na psychiatriinápravně výchovné zařízenísexuálně motivované násilízvláštní výchovná péče