Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 201
(63 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Miroslav Kala.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 3. 2007. Vláda zaslala stanovisko 20. 4. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 4. 2007 jako tisk 171/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 171
Novela z. o střetu zájmů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 171/0 dne 22. 3. 2007. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0171.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2007 (usnesení č. 110). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 342).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 171/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 171/3, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 254, usnesení č. 654).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.2.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2008.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Volný, který přijal k tomuto tisku dne 5.3.2008 usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 201/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 20.3.2008.

Svým usnesením č. 342, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 1.4.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2008.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 4. 2008 poslancům jako tisk 171/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 4. 2008 poslancům jako tisk 171/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 26, usnesení č. 732).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 4. 2008.
  Prezident zákon nepodepsal a 9. 5. 2008 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 171/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 171/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 10. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 106, usnesení č. 806).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2008.

Témata EUROVOC: finanční příjem členů parlamentuosobní vlastnictvípolitikseznamzneužití pravomocizpřístupňování informací