Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 201
(63 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Miroslav Kala.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.2.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2008.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Volný, který přijal k tomuto tisku dne 5.3.2008 usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 201/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 20.3.2008.

Svým usnesením č. 342, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 1.4.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2008.

Témata EUROVOC: finanční příjem členů parlamentuosobní vlastnictvípolitikseznamzneužití pravomocizpřístupňování informací