Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 198
(253 kB)
Návrh zákona o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 358
Vl.n. z. o nabídkách převzetí - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 358/0 dne 16. 11. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2007 (usnesení č. 183). Určil zpravodaje: Mgr. Daniel Rovan a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 522).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 358/1 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 358/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 358/3, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 13:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 156, usnesení č. 635).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.2.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2008.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. František Kopecký, který přijal k tomuto tisku dne 13.3.2008 usnesení č. 231, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 198/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 19.3.2008.

Svým usnesením č. 322, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 104/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 3. 2008.