Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 197
(230 kB)
Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Martin Bursík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 322
Vl.n. zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 322/0 dne 5. 10. 2007.
  Zákon předložen Výboru pro evropské záležitosti k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2007 (usnesení č. 160). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Libý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 24., 26. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 459).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 322/1, který byl rozeslán 5. 2. 2008 v 15:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 246, usnesení č. 653).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.2.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2008.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Prof.RNDr. Bedřich Moldan, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.2008 usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 197/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 20.3.2008.

Svým usnesením č. 343, v hlasování č. 65 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 1.4.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2008.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 27, usnesení č. 733).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 5. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2008.

Témata EUROVOC: ekologická odpovědnosthavarijní znečištěníochrana životního prostředíprevence environmentálních rizik