Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 196
(27 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Václav Jehlička.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 289/0 - Novela z. o právu autorském

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 11.09.2007.
   Zástupce navrhovatele: ministr kultury.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 289/0 dne 13.09.2007.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29.01.2008 na 27. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29.01.2008 na 27. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 06.02.2008 na 27. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 26.02.2008.
  • Návrh zákona 01.04.2008 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 25.04.2008.

Hlasování č. 154 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 25  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.2.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2008.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. RSDr. Vlastimil Balín, který přijal k tomuto tisku dne 18.3.2008 usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 196/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 26.3.2008.

Svým usnesením č. 360, v hlasování č. 95 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 1.4.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2008.

Témata EUROVOC: audiovizuální politikaautorské právohotelový průmyslposkytování služebrozhlasové vysílánítelevizešíření kultury