Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 192
(26 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Petr Bratský.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 5. 2007. Vláda zaslala stanovisko 13. 6. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 6. 2007 jako tisk 217/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 217
Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 217/0 dne 16. 5. 2007. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0217P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 6. 2007 (usnesení č. 142). Určil zpravodaje: Mgr. Zdeňka Horníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 460).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 217/3, který byl rozeslán 5. 12. 2007 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 147, usnesení č. 631).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.2.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2008.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.2008 usnesení č. 222, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 192/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 26.3.2008.

Svým usnesením č. 355, v hlasování č. 78 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 1.4.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 139/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2008.