Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 192
(26 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Petr Bratský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 217/0 - Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích

zatím není databáze PS

Hlasování č. 147 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.2.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2008.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.2008 usnesení č. 222, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 192/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 26.3.2008.

Svým usnesením č. 355, v hlasování č. 78 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 1.4.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 139/2008.

Témata EUROVOC: dítěmladý člověkneformální výukapronájem nemovitostisociální hospodářstvíspolečenská činnostveřejný majetekvolný čas