Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 191
(26 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Petr Gandalovič.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2007. Vláda zaslala stanovisko 5. 12. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 12. 2007 jako tisk 342/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 342
Novela z. o převodu zemědělských a lesních pozemků

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 342/0 dne 1. 11. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0342P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 12. 2007 (usnesení č. 193). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2008 na 27. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 69, usnesení č. 598).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.2.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2008.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.2008 usnesení č. 221, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 191/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 19.3.2008.

Svým usnesením č. 316, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 118/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 4. 2008.

Témata EUROVOC: převod vlastnictvípůda ve vlastnictví státustátní lesyzemědělská nemovitostzemědělská půda