Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 190
(22 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců David Kafka.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.2.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2008.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Václava Domšová, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.2008 usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 190/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 26.3.2008.

Svým usnesením č. 354, v hlasování č. 77 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 1.4.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 141/2008.