Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 179
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2007

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.1.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.1.2007.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Luděk Sefzig, který přijal k tomuto tisku dne 27.2.2008 usnesení č. 238, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 179/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 26.3.2008.

Svým usnesením č. 356, v hlasování č. 80 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.