Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 175
(579 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, podepsaná v Praze dne 14. prosince 2007

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.1.2008.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.3.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.1.2008.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Alena Palečková, který přijal k tomuto tisku dne 7.2.2008 usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 175/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 19.3.2008.

Svým usnesením č. 315, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.