Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 174
(3720 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 12. června 2006 v Lucemburku

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.1.2008.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.3.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.1.2008.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Koukal, který přijal k tomuto tisku dne 30.1.2008 usnesení č. 206, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 174/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 19.3.2008.

Svým usnesením č. 312, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.