Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 160
(47 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 351
Novela zákona o zemědělství a SZIF

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 351/0 dne 16. 11. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2007 (usnesení č. 183). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Papež a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 511).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2007 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 306, usnesení č. 569).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.12.2007.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.1.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.12.2007.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 16.1.2008 usnesení č. 186, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 160/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 17.1.2008.

Svým usnesením č. 293, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 18.1.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 35/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 1. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2008.

Témata EUROVOC: agrární sektorintervenční politikastátní podporazemědělská politika