Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 156
Konvergenční program České republiky (listopad 2007)

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.12.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.12.2007.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ivan Adamec, který přijal k tomuto tisku dne 21.2.2008 usnesení č. 209, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 156/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 20.3.2008.

Svým usnesením č. 348, v hlasování č. 70 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.