Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 153
(1356 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k této dohodě, podepsané v Praze dne 2. prosince 1959, ve vztahu k Ruské federaci

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.12.2007.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 18.2.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.12.2007.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Alena Palečková, který přijal k tomuto tisku dne 9.1.2008 usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 153/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 19.3.2008.

Svým usnesením č. 314, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.