Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 152
(10133 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na učinění výhrady ČR k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Navrhovatelem je ministr dopravy Aleš Řebíček.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.12.2007.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 21.2.2008 usnesení č. 206, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 152/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 20.3.2008.

Svým usnesením č. 338, v hlasování č. 45 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.