Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 151
(256 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 26. října 2007

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.12.2007.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stříteský, který přijal k tomuto tisku dne 21.2.2008 usnesení č. 208, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 151/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 20.3.2008.

Svým usnesením č. 347, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.