Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 145
(86 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Julínka, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Tomáš Julínek.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.11.2007.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.2.2008.

Senát přikázal senátní tisk dne 6.12.2007.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Pavel Čáslava, který přijal k tomuto tisku dne 7.2.2008 usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 145/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 6.12.2007.

Svým usnesením č. 259, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 20.3.2008.

Svým usnesením č. 336, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Dne 1.4.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Navazující senátní tisk č. 292.

Témata EUROVOC: jednoduchá frekvencepracovní podmínkypracovní právopřesčaszdravotnické povolánízákoník práce