Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 141
(215 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 288
Novela zákoníku práce - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 288/0 dne 12. 9. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Ing. Kosta Dimitrov a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 403).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 21 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 288/3, který byl rozeslán 26. 10. 2007 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 392, usnesení č. 485).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.11.2007.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.11.2007.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Pavel Čáslava, který přijal k tomuto tisku dne 28.11.2007 usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 141/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 6.12.2007.

Svým usnesením č. 264, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 7.12.2007 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 362/2007.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 12. 2007.

Témata EUROVOC: odstupnépracovní dobapracovní podmínkypracovní právopráce v nocipřibližování legislativyzákoník práce