Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 352
(30 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jaroslav Palas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 41
Vládní návrh zákona o Pozemkovém fondu ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 7101041/0 dne 10. 9. 2002.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 10. 9. 2002.
  Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a přikázal návrh k projednání výboru: Zemědělský výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 9. 2002 na 5. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 9. 2002 na 5. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 9. 2002 na 5. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 31, usnesení č. 61).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.9.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.9.2002.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.9.2002.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Emil Škrabiš, který přijal k tomuto tisku dne 17.9.2002 usnesení č. 325, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 352/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 18.9.2002.

Svým usnesením č. 455, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 423/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 9. 2002.
  Prezident zákon podepsal 23. 9. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 9. 2002.

Témata EUROVOC: CaricomEvropská unieLatinská AmerikaPerupovodeňprivatizacepřerozdělování příjmůpřevod vlastnictvípůda ve vlastnictví státustátní lesystátní rozpočetvrcholná schůzkazemědělská půda