Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 129
(54 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 213
Novela zákona o hospodaření energií - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 213/0 dne 14. 5. 2007.
  Zákon předložen Výboru pro evropské záležitosti k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 5. 2007 (usnesení č. 125). Určil zpravodaje: Ing. Jan Špika a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 347).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 213/3, který byl rozeslán 19. 10. 2007 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 117, usnesení č. 436).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.11.2007.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.11.2007.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Jan Nádvorník, který přijal k tomuto tisku dne 28.11.2007 usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 129/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 6.12.2007.

Svým usnesením č. 267, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 7.12.2007 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 393/2007.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 12. 2007.

Témata EUROVOC: ekologická normaekologická nálepkaelektrický spotřebič pro domácnosthospodaření se zdrojiobnovitelná energieoznačení výrobkuvyužití energieznačka kvality ESúspora energie