Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 121
(833 kB)
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá návrh na vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 ze dne 21. června 1935 o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, a článku 8 odst. 4 Evropské sociální charty ze dne 18. října 1961

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.10.2007.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 336.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 31.12.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.10.2007.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Milan Štěch, který přijal k tomuto tisku dne 18.12.2007 usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 121/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 16.1.2008.

Svým usnesením č. 292, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Dopisem ze dne 18.1.2008 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - vyslovuje souhlas mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Mezinárodní organizace práceantidiskriminační politikadůlní dobývánípráce ženrovné zacházenívypovědění smlouvy