Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 117
(96 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr vnitra Ivan Langer, ministr kultury Václav Jehlička, ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 262
Novela z. v souvis. s přechodem na digitální telev.vysílání

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 262/0 dne 31. 7. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2007 (usnesení č. 146). Určil zpravodaje: Mgr. Petr Pleva a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 8. 2007 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 388).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 50 dní (usnesení č. 392).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 262/2, který byl rozeslán 25. 9. 2007 v 18:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 9. 2007 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 87, usnesení č. 414).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.10.2007.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.11.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2007.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Milan Bureš, který přijal k tomuto tisku dne 17.10.2007 usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 117/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 1.11.2007.

Svým usnesením č. 234, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 6.11.2007 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 304/2007.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 11. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 11. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 12. 2007.

Témata EUROVOC: digitální technologiepřenosová síťtelekomunikacetelekomunikační politikatelevizetelevize s vysokou rozlišovací schopnostítelevizní přijímačveřejná služba