Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 348
(34 kB)
Návrh zákona o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 24
Novela z. č. 490/2001 Sb., o SR ČR na rok 2002

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 7085024/0 dne 22. 8. 2002.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2002.
  Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 8. 2002 na 4. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 8. 2002 na 4. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 8. 2002 na 4. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 51).

Hlasování č. 14 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.8.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.8.2002.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.8.2002.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JuDr. Dagmar Lastovecká

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 390/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal 25. 8. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 8. 2002.

Témata EUROVOC: návrh rozpočtupomoc obětem neštěstípovodeňstátní rozpočetúprava rozpočtu