Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 91
Petice proti diskriminaci obyvatel venkova

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.6.2007.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 26.3.2008.

Svým usnesením č. 361, v hlasování č. 98 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 26.3.2008.

Svým usnesením č. 362, v hlasování č. 98 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 26.3.2008.

Svým usnesením č. 363, v hlasování č. 98 projednal tento tisk s výsledkem jednání - žádá.