Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 347
(30 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Vladimír Špidla.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 23
Vládní návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení


 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 8. 2002 na 4. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 8. 2002 na 4. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 8. 2002 na 4. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 20, usnesení č. 52).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.8.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.8.2002.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.8.2002.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Richard Falbr, který přijal k tomuto tisku dne 25.8.2002 usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 347/1.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 25.8.2002.

Svým usnesením č. 448, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 391/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal 25. 8. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 8. 2002.

Témata EUROVOC: bydlenípovodeňpremiérpřevod vlastnictvístavebnictvíveřejný majetekvysokoškolské vzdělánívztahy mezi školou a profesním životem