Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 81
(2017 kB)
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2006

Navrhovatelem je Zdeněk Tůma.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.6.2007.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ivan Adamec, který přijal k tomuto tisku dne 12.9.2007 usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 81/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 19.9.2007.

Svým usnesením č. 190, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.