Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 71
(25 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Karlovarského kraje Josef Pavel.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 11. 2006. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 2006 jako tisk 101/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 101
Novela zákona o státní památkové péči

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 101/0 dne 24. 11. 2006. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0101.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.5.2007.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.6.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.5.2007.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jaromír Jermář, který přijal k tomuto tisku dne 30.5.2007 usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 71/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 6.6.2007.

Svým usnesením č. 126, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 158/2007.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2007.

Témata EUROVOC: kulturní dědictvímístní orgány státní správypamátkastavební památkystavební povolení