Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 55
(31 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 189
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 189/0 dne 12. 4. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2007 (usnesení č. 104). Určil zpravodaje: Ing. Kosta Dimitrov a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 25. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 25. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 57, usnesení č. 277).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.5.2007.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.6.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.5.2007.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Milan Štěch, který přijal k tomuto tisku dne 30.5.2007 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 55/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 6.6.2007.

Svým usnesením č. 120, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 153/2007.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2007.

Témata EUROVOC: penálepojistnésociální příspěveksociální zabezpečení