Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 42
(27 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Martin Říman.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2006. Vláda zaslala stanovisko 10. 1. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2007 jako tisk 111/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 111
Novela z. o pohonných hmotách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 111/0 dne 12. 12. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0111.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 31. 1. 2007 na 11. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 31. 1. 2007 na 11. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 176).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 2. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 111/2 (doporučuje schválit).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 3. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 111/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 111/4, který byl rozeslán 14. 3. 2007 v 11:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2007 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 123, usnesení č. 261).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.3.2007.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.4.2007.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 11.4.2007 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 42/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 12.4.2007.

Svým usnesením č. 92, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 107/2007.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 4. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 4. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 5. 2007.

Témata EUROVOC: benzinmotorové palivoprodejstatistika obchoduzemní plyn