Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 22
(26 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Antonín Seďa.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 11. 2006. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 2006 jako tisk 102/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 102
Novela z. o válečných veteránech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 102/0 dne 24. 11. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0102.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Určil zpravodaje: Bc. Pavel Severa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2007 na 11. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2007 na 11. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 34, usnesení č. 173).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.2.2007.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 12.3.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.2.2007.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Štětina, který přijal k tomuto tisku dne 28.2.2007 usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 22/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 7.3.2007.

Svým usnesením č. 60, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 70/2007.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 3. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2007.

Témata EUROVOC: armádapoliciesociální příspěvekvyznamenáníválečný veteránválka