Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 162
(36 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Rostislav Čevela.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 4. 2001. Vláda zaslala stanovisko 11. 5. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 907/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 907
Návrh novely zákona o VZP ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 907/0 dne 12. 4. 2001. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0907P.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.12.2001.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.1.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Tomáš Julínek, který přijal k tomuto tisku dne 10.1.2002 usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 162/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 11.1.2002.

Svým usnesením č. 256, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 49/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 1. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 1. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 2. 2002.

Témata EUROVOC: adresné rozšiřování informacídůvěrná informacemedicínská informatikaosobní údajepojištění osobpojišťovnazdravotní pojištěnízdraví veřejnosti