Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 346
(67 kB)
Návrh zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je místopředseda vlády Jiří Havel.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1185
Vl. n. z. o opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1185/0 dne 9. 11. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 11. 2005 (usnesení č. 511). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2115).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1185/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1185/2, který byl rozeslán 21. 4. 2006 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 229, usnesení č. 2440).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.4.2006.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.5.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.5.2006.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Igor Petrov, který přijal k tomuto tisku dne 18.5.2006 usnesení č. 343, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 346/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 25.5.2006.

Svým usnesením č. 494, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 30.5.2006 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 319/2006.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 6. 2006.

Témata EUROVOC: hospodářské vztahykontrola státní pomocimezinárodní hospodářské právoobchodní informacepodpora podnikáníprůhlednost administrativystruktura podnikuveřejná instituceúčetnictví veřejných institucí