Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 329
(71 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Iva Šedivá.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 8. 2005. Vláda zaslala stanovisko 16. 9. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 9. 2005 jako tisk 1087/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1087
Novela zákona o odpadech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1087/0 dne 19. 8. 2005. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1087P.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.3.2006.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.4.2006.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 5.4.2006 usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 329/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 13.4.2006.

Svým usnesením č. 445, v hlasování č. 85 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.4.2006 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 314/2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 1087/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 1087/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (usnesení č. 2479).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2006.

Témata EUROVOC: nakládání s odpademodpadprodukty důlního dobývánízemědělský odpad