Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 319
(40 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Václav Votava.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 5. 2005. Vláda zaslala stanovisko 2. 6. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 6. 2005 jako tisk 972/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 972
Novela z. o obcích (obecní zřízení)

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 972/0 dne 4. 5. 2005. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0972.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.3.2006.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.4.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.3.2006.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Miloslav Pelc, který přijal k tomuto tisku dne 5.4.2006 usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 319/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 19.4.2006.

Svým usnesením č. 451, v hlasování č. 99 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 26.4.2006 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 4. 2006 poslancům jako tisk 972/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 4. 2006 poslancům jako tisk 972/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2475).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 6. 6. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 972/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 972/6.

Témata EUROVOC: Prahafinance místních úřadůfinanční kontrolaobecregion