Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 307
(134 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví David Rath.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1045
Novela zákona o péči o zdraví lidu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1045/0 dne 21. 7. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: MUDr. Vladimír Říha a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1882).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1045/2, který byl rozeslán 30. 1. 2006 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 787, usnesení č. 2213).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1045/3, který byl rozeslán 10. 3. 2006 v 11:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 193, usnesení č. 2289).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.3.2006.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.4.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.3.2006.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Tomáš Julínek, který přijal k tomuto tisku dne 12.4.2006 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 307/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 12.4.2006.

Svým usnesením č. 435, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.4.2006 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 4. 2006 poslancům jako tisk 1045/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 1045/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2478).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 9. 6. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 1045/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 1045/7.

Témata EUROVOC: dokumentacedoplněk stravylidská výživaléklékařské údajezdraví veřejnosti