Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 297
(313 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1112
Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1112/0 dne 9. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 9. 2005 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Hanuš a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1947).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1112/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1112/2, který byl rozeslán 31. 1. 2006 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 786, usnesení č. 2212).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.2.2006.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.2.2006.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 22.3.2006 usnesení č. 296, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 297/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 29.3.2006.

Svým usnesením č. 402, v hlasování č. 127 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 178/2006.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 4. 2006.

Témata EUROVOC: osivorozmnožování rostlinsadbaspolečná zemědělská politikazemědělské výrobní prostředky