Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 290
(1189 kB)
Návrh zákoníku práce
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1153
Vl. n. zákoníku práce - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1153/0 dne 30. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Určil zpravodaje: Ing. František Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1918).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1153/3, který byl rozeslán 3. 2. 2006 v 12:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 586, usnesení č. 2180).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.2.2006.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.2.2006.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Milan Štěch, který přijal k tomuto tisku dne 22.3.2006 usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 290/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 29.3.2006.

Svým usnesením č. 398, v hlasování č. 116 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 262/2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 1153/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 1153/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 145, usnesení č. 2409).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 4. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 10. 5. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 1153/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 1153/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2467).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2006.

Témata EUROVOC: ochrana práv a svobododměňovánípracovní dobapracovní podmínkypracovní právoprávo na informacezákonné pracovní podmínkyzákoník práce