Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 286
(82 kB)
Návrh zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1110
Vl.n.z. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1110/0 dne 8. 9. 2005.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 9. 2005 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Ing. Karel Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1952).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1110/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27., 31. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1110/2, který byl rozeslán 1. 2. 2006 v 16:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 601, usnesení č. 2182).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.2.2006.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.2.2006.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 15.3.2006 usnesení č. 287, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 286/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 29.3.2006.

Svým usnesením č. 392, v hlasování č. 85 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 1110/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2006 poslancům jako tisk 1110/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 203, usnesení č. 2433).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2006.

Témata EUROVOC: autorské právoevropský patentmezinárodní obchodní právopadělánípatentpatentové právoprůmyslové vlastnictvíznačka