Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 283
(150 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Milan Šimonovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1099
Novela z. o dráhách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1099/0 dne 6. 9. 2005.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 9. 2005 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Miroslav Kapoun a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1898).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1099/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1099/2, který byl rozeslán 24. 1. 2006 v 18:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 199, usnesení č. 2129).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.2.2006.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.2.2006.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. František Kopecký, který přijal k tomuto tisku dne 22.3.2006 usnesení č. 302, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 283/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 181/2006.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 4. 2006.

Témata EUROVOC: bezpečnost dopravydopravcedopravní licencedopravní podnikželezniční dopravaželezniční síť