Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 278
(27 kB)
Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1232
Vl.n.z. úvěr na financ. progr. Výstavba vodov. a kanalizací

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1232/0 dne 12. 1. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 1. 2006 (usnesení č. 536). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 2. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 2. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 306, usnesení č. 2145).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.2.2006.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.3.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2006.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který nepřijal k tomuto tisku dne 8.3.2006 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 4, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 278/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 16.3.2006.

Svým usnesením č. 384, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 22.3.2006 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 232/2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 3. 2006 poslancům jako tisk 1232/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 3. 2006 poslancům jako tisk 1232/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 183, usnesení č. 2422).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2006.

Témata EUROVOC: investiční projektmezinárodní úvěrměstská aglomeraceodpadní vodapitná vodaplán financováníveřejná investicevlastní zdrojevodohospodářské stavbyúprava vody