Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 277
(23 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Radim Chytka.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 9. 2005. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 2005 jako tisk 1136/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1136
Novela školského zákona

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1136/0 dne 22. 9. 2005. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1136.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.2.2006.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.3.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2006.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Zdeněk Janalík, který přijal k tomuto tisku dne 8.3.2006 usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 277/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 15.3.2006.

Svým usnesením č. 365, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 22.3.2006 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 158/2006.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2006.

Témata EUROVOC: zdravotně postižený člověkzákladní vzděláníškolní docházkažák