Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 264
(328 kB)
Návrh zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jaroslav Krákora.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2004. Vláda zaslala stanovisko 3. 12. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 12. 2004 jako tisk 810/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 810
N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 810/0 dne 4. 11. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0810.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.2.2006.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.3.2006.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Vavroušek, který přijal k tomuto tisku dne 1.3.2006 usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 264/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 15.3.2006.

Svým usnesením č. 364, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 22.3.2006 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 245/2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 3. 2006 poslancům jako tisk 810/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 3. 2006 poslancům jako tisk 810/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 147, usnesení č. 2411).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 5. 5. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 810/11.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 810/12.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2469).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2006.

Témata EUROVOC: nemocniční zařízenínezisková organizaceregionstátní pojištěníveřejná institucezdravotní politikazdravotní péčezdraví veřejnosti