Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 229
(126 kB)
Návrh zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jan Fencl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1084
Vládní návrh zákona o SZPI - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1084/0 dne 4. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Určil zpravodaje: MVDr. Jaroslav Pešán a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1769).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1084/2, který byl rozeslán 31. 1. 2002 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 462, usnesení č. 2078).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.2.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.3.2002.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 20.3.2002.

Svým usnesením č. 322, v hlasování č. 87 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 146/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Témata EUROVOC: alkoholismusinspekce potravinkouřenímaloobchodní prodejnapodpora prodejetabákový průmysl