Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 212
(306 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1058
Vl.n.z. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodář. zvířat - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1058/0 dne 28. 7. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: MVDr. Josef Řihák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1869).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1058/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1058/2, který byl rozeslán 8. 12. 2005 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 866, usnesení č. 2053).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2006.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2006.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 11.1.2006 usnesení č. 222, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 212/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 27.1.2006.

Svým usnesením č. 321, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 31.1.2006 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 130/2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 2. 2006 poslancům jako tisk 1058/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 2. 2006 poslancům jako tisk 1058/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 148, usnesení č. 2271).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 2006.

Témata EUROVOC: hospodářská zvířataskotšlechtění zvířat