Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 210
(103 kB)
Návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1059
Vl. n. z. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2006.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2006.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, který přijal k tomuto tisku dne 18.1.2006 usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 210/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 1.2.2006.

Svým usnesením č. 325, v hlasování č. 90 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 3.2.2006 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 107/2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 2. 2006 poslancům jako tisk 1059/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 2. 2006 poslancům jako tisk 1059/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 130, usnesení č. 2260).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2006.

Témata EUROVOC: bydleníbytová politikacenová regulacepronájempronájem nemovitostiúprava nájmů